Rode tent online

Rode Tent – online 

Speciaal voor vrouwen in en na de overgang.

Wat kun je er van verwachten?

* We ontmoeten elkaar via Zoom, je krijgt vooraf een ZOOM link;

* Je krijgt nieuwsbrieven van me rond thema’s die we gaan behandelen;

* We beginnen de sessie met dansen, soms wat langer, soms wat korter, de beste warming up voor vrouwen.. 🙂

* We openen de sessie;

* Het thema wordt gestart, behandeld, toegelicht;

* We delen rond dit thema, of naar aanleiding van (evt. in subgroepjes als de groep te groot is);

* We sluiten altijd af met een meditatie of een mantra die past bij het thema.

Data online Rode Tent op zondagochtend

2023

6/8 9.00 – 10.30 uur 

1/10 10.00 – 11.30 uur

12/11 10.00 – 11.30 uur

3/12 10.00 – 11.30 uur

Bijdrage

Jouw bijdrage aan de online Rode Tent is vanaf augustus 5 euro per keer

Zo blijft deelname laagdrempelig